Specifiktræning

Specifiktræning i FC Nordsjælland

Specifiktræning er én af FC Nordsjællands mange indsatsområder, i forhold til at udvikle de dygtigste og mest træningsparate unge spillere, primært fra det nordsjællandske område. FC Nordsjælland arbejder med spillere, der får mulighed for at supplere træningen i deres egen klub, med en målrettet træningsform i FCN regi.

Specifiktræningen er en træningsform, som primært er rettet mod spillerens individuelle udvikling.

I Specifiktræning handler det om at anerkende, hvor den enkelte spiller er i sin udvikling og tage udgangspunkt heri. Den udviklingstrappe som FC Nordsjælland arbejder med, skal primært forbedre de tekniske/taktiske kundskaber hos den enkelte spiller. FCN anerkender også, at det er en stor fordel, at man ikke arbejder hen mod kampe hver weekend, men tværtimod holder fokus på spillernes udvikling.

Vi lægger vægt på, hvad den enkelte spiller kan, og ikke hvor gammel han er. Det handler om at give spillerne en fodbolduddannelse, der tager højde for både de mentale, taktiske, fysiske og tekniske aspekter.

I Specifiktræning arbejdes der med udvalgte spillere, som har særlige kvaliteter i det tekniske/taktiske spil og/eller ikke mindst paratheden til at udvikle sig i et træningsmiljø, hvor der stilles ekstra krav til spilleren.

Målsætning for spillerudvikling:

  • Udviklingsparathed er et nøgleord. Det er vores målsætning at fremme en sund træningskultur, hvor motivation og glæden ved at udvikle sig er bærende.
  • Spillerne skal have de bedste rammer for individuel udvikling og læring.
  • Spillerens individuelle kompetencer skal udvikles trin for trin.
  • FCN vil udvikle teknisk gode og atletiske fodboldspillere, der passer til vores vision.


Fokusområder:

FCN arbejder med fire fokusområder. De mentale, taktiske, fysiske og tekniske aspekter. For at udvikle så komplette spillere som overhovedet muligt er det vigtigt, at alle fire områder bliver trænet. FCN kigger efter følgende, når spillere skal udvælges.

Teknisk:
Når spilleren befinder sig i U/12-U/15, har det tekniske niveau enorm betydning. Spillerne skal som minimum have de grundlæggende færdigheder på plads. Det er f.eks. dribling og et repertoire af minimum 4-5 finter. Samt en god pasnings teknik.

Fysisk:
Spillerne skal udvise fodboldhurtighed - dvs. bevægelser som kombinerer spring, sprint, tempo, retningsskift og vendinger. Det er afgørende, at spilleren får udviklet koordination og agility før puberteten.

Taktisk: 
Hurtighed i tanke og handling er afgørende elementer i den taktiske træning. Det handler om at spilleren ved hjælp af sine taktiske styrker, kan kompensere for andre mangler. Der er vigtigt, at den enkelte spiller har paratheden til at udvikle sig rent taktisk og arbejde med udviklingsområder.

Mentalt:
De ovenstående elementer kan ikke stå alene. Spillerens mentale styrke er afgørende for udvikling af de andre områder. Spilleren skal være mentalt parat til at træne meget intensivt, og være en del af et udviklingsmiljø, hvor der stilles store krav til den enkelte. Det er afgørende, at spilleren har lysten og evnen til at lære og lytte samt ikke mindst at kunne holde fokus over længere tid.

Evaluering:
Det er FCN´s holdning, at man gennem opmuntring og ros skaber et sundt miljø, for udvikling af individuelle kompetencer. Derfor lægger vi også vægt på at give spillerne løbende mundtlig evaluering og vejledning i den daglige træning.

FCN ønsker på alle måder at opfordre til åben dialog med moderklubben. Vores trænere er derfor altid til rådighed for forældre og holdtrænere, der ønsker en dialog omkring spillerens udvikling.

Udvælgelse:
Det er FCN, der står for udvælgelsen af de mest egnede spillere til Specifiktræningen. Proceduren herfor er som følger:

  • FCN ser helst spilleren i hans eget miljø inden der tages kontakt til moderklubben.
  • Derefter etableres en kontakt til moderklubben, hvor et træningsforløb på 1-2 uger aftales. Hvis der er tale om en FSN klub, henvender FCN sig til den sportslige kontaktperson.
  • Efter endt træningsophold vurderes spilleren igen, og FCN tager stilling til om den pågældende spiller skal fortsætte til specifiktræning.
  • FCN indsluser nye spillere til Specifiktræning løbende.
  • FSN klubberne har mulighed for at kontakte FCN, hvis de mener en spiller fortjener chancen for at kvalificere sig til Specifiktræning.

Tilbage til moderklubben:

Hvis en spiller sorteres fra opfordres han til at vende tilbage til sin moderklub og arbejde med de ting, som specifiktrænerne påpeger kan forbedres. Hvis moderklubben ikke har det niveau spilleren ønsker forsøger FCN, i dialog med moderklubben, at hjælpe med et alternativ.

FCN giver altid en skriftlig evaluering til fravalgte spillere.
FCN kontakter moderklubben når en spiller vælges fra.

FCN har en stor og veluddannet trænerstab, der sammen evaluerer og vurderer hver enkelt spiller. Det sikrer at mange øjne har fulgt spilleren inden han sorteres fra.

Farum BK/FCN:
FC Nordsjælland arbejder tæt sammen med moderklubben Farum BK omkring Specifiktræningen. Det er FCN, der ansætter alle trænere omkring Specifiktræningen, men flere af trænerne overgår efter Specifiktræning til holdtræning i Farum BK. Det er vigtigt at pointere at spillere, der er tilknyttet Farum BK ikke har muligheder, eller fordele frem for andre.

Træningskultur:
Det forventes at spilleren, så vidt muligt, møder op i FCN udstyr. Det er muligt gennem Specifikteamet, at bestille et særligt FCN Specifik sæt.

I FCN/Farum BK er der en klar rød tråd i spillestil fra U/11 til Superliga holdet. Derfor forventes det også, at specifikspillerne ser så mange af FCN´s hjemmebanekampe i Farum Park som overhovedet muligt. En del af specifiktræningen er også at tage aktiv del i klubkulturen. Alle hjælper og tager ansvar for et godt træningsmiljø. Det vil sige at man rydder op efter sig selv, og er parat til at give en hånd med, så alt kommer på plads efter endt træning. Det er her vores 4 kerneværdier Holdånd – Dedikation – Mod – Glæde kommer til udtryk.

Træningstur/kamp:
FC Nordsjælland organiserer i forbindelse med Specifiktræningen nogle Specifik kampe og evt. stævner, hvor vi i samarbejde med moderklubberne, samler udvalgte Specifik spillere og spiller mod andre klubber, dels danske og indimellem også klubber fra bl.a. Sverige.

Transport:
FC Nordsjælland råder over en FCN bus, der tirsdag og torsdag samler spillere op nordpå, så de kan være til træning om eftermiddagen. Ønsker en spiller at kunne afhentes på de planlagte ruter, skal de kontakte René Klok på rk@fcn.dk og forhøre sig om mulighederne herfor.

Tidspunkt:
Specifiktræningen foregår to gange om ugen. Tirsdage og torsdag eftermiddag fra klokken 15:00 til 16:30.

Træningssted:
Træningen foregår inde i Farum Park.

Sæsonkort:
Alle specifikspillere får et sæsonkort til FC Nordsjællands hjemmekampe.

Trænerteam:
René Klok – Kenneth Rasmussen – Alexander Riget – Martin Beck – Helmer Nielsen – Ahmad El-Ali – Jesper Stougaard – Abdul Hakizimana – Henrik Poulsen – Lars Roel – Andreas Sørensen – Ulf Nissen – Thomas Heede Arndt – Derk Droze – Lauritz Smed – Michael Smith – Thomas Kjærbye – Tobias Sommer – Jesper Mathiesen samt Mikael Byrvang (målmænd)

Har du lyst til at blive en del af FCNs Specifik trænerteam, skal du kontakte Specifik ansvarlig, René Klok på rk@fcn.dk eller FSN ansvarlige, Thomas Elmar, på te@fcn.dk