FCN Akademi


FCN har indgået et samarbejde med Bagsværd kostskole omkring Akademiet Bogen & Bolden. (Foto: Kjærbye)

Bogen & Bolden

FC Nordsjælland har i samarbejde med Bagsværd kostskole startet akademiet Bogen & Bolden. Visionen for samarbejdet er at udvikle fodboldtalenter såvel i klasseværelset som på banen.

Med Bogen & Bolden har FC Nordsjælland taget initiativ til at starte en innovativ og målrettet uddannelse for unge fodboldtalenter. FCN er en klub, der satser på talentudvikling og det nye akademi er en naturlig forlængelse af det store arbejde med at styrke talentudviklingen i regionen.

Bogen & Bolden har som målsætning at skabe et udviklingsmiljø, der støtter de unge i at drømme nye drømme. Hvis talenternes drøm om en professionel fodboldtilværelse ikke går i opfyldelse skal en solid faglig uddannelse støtte den enkelte spiller. Et tæt samarbejde mellem forældre, Bagsværd Kostskole og FC Nordsjælland skal sikre trivsel og udvikling i forhold til såvel det boglige som det fodboldmæssige.

FC Nordsjælland vil i fremtiden sætte ressourcer af til at forbedre talenternes rammer for at udvikle sig. Det vil vi gøre ud fra de fire FCN værdier, som skal skabe det bedste fundament for spillernes udvikling:

  • Holdånd
  • Dedikation
  • Mod
  • Glæde

FC Nordsjællands vision om at skabe et innovativt talentudviklingsmiljø er en grundsten i projektet. Derfor har FCN også tilknyttet de bedst uddannede trænere, og vil på sigt satse på nye teknologiske hjælpemidler til at måle og forbedre vores talenters performance. Bogen & Bolden vil ligeledes samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og universiteter for at få den størst mulige indsigt i den nyeste forskning på området.

Mesterlære for akademi spillerne

Mesterlære er brugt i mange fag som en betegnelse for et læreprincip, hvor eleven lærer af sin mester.

Han ser hvordan mester udøver de færdigheder som skal til for at lykkes med sit fag.

Mester overfører sin viden til eleven ved at forevise og fortælle eleven om hvordan eleven tilegner sig de nødvendige færdigheder.

I FC Nordsjælland er vi optaget af at dele vores siden og især at give vores viden videre til vores unge talenter. Både vores trænere og superligaspillere besidder en stor viden. Den ressource vil vi gerne bruge fremover. Superliga spillerne skal derfor være mestre i vores Mesterlære program overfor akademispillerne, som kan suge til sig af mestrenes erfaring, se spark og finter udført på højt niveau samt ikke mindst se hvilke beslutninger superligaspillerne tager i eksempelvis et positionsspil. Ved at lade dem træne sammen opnås netop dette.

Med dette nye tiltag bliver det muligt for de unge akademispillere at komme tæt på deres forbilleder, at få indsigt i hvad der kræves for at for deres drømme om en professionel kontrakt opfyldt.


I FC Nordsjælland uddanner vi ikke kun vores akademispillere på banen, vi underviser dem også i klasseværelset.

Derfor har vi også oprettet et nyt fag; Life Skills og Mental Træning.

Der er undervisning et modul om ugen, hvor vi arbejder med at bevidstgøre drengene om hvilke Life Skills der kommer i spil ved fodboldtræning og kamp.

WHO har defineret nogle Life Skills, som kan ses herover og alle disse må siges at komme i spil i en kamp.

Så Life Skills handler bl.a. om at overføre det gode fra træningsbanen og træningsmiljøet til livet udenfor banen og ind i klasseværelset.

Vi prioriterer begge læringsmiljøer, derfor er undertitlen på vores akademi også ” Bogen & Bolden”.

Drengene skal være i stand til at drømme nye drømme, hvis deres drøm om en professionel kontrakt ikke går i opfyldelse.

Mental Træning

I faget arbejder vi ligeledes med at gøre drengene bevidste om, hvilke mentale værktøjer, der findes for at lykkes til træning og i kamp.

Det tilbyder Bogen & Bolden:

• Transportordning på skoledage imellem FC Nordsjælland

og Bagsværd Kostskole & Gymnasium.

• Morgentræning hver tirsdag og torsdag morgen.

• Undervisning på en velanskreven privatskole.

• Mesterlære hos superligaspillere.

• En fasttilknyttet talentkoordinator, der hjælper og rådgiver dig igennem hele dit uddannelsesforløb.

• Feedback-samtaler 2 gange om året med fastlæggelse af individuelle træningsplaner.

• Lektiecafé

• Undervisning i Mental træning og Life Skills.

• Virtuel undervisning i forbindelse med fravær på kampdage, og ved sammenfald mellem undervisning og turnerings-og træningsarrangementer.

• Fleksibilitet ved aflevering af skriftlige opgaver.

• Mellemmåltid før og efter træning.

Bogen & Bolden har nu 41 akademielever fordelt på tre klasser.

For mere information

Lars Hallengreen

FCN Akademiansvarlig

25710866 / lhh@fcn.dk