Ordensreglement Farum Park

Farum Park er et offentligt anlæg og for området inden for hegnene gælder følgende ordensreglement under afvikling af fodboldaktivitet:

Følgende er ikke tilladt i Farum Park:

At opholde sig i andre sektioner end specificeret på billetten, medmindre tilladelse er givet fra en kontrollør.

At kaste med genstande af enhver art.

At bruge sjofelt eller fornærmende sprog overfor publikum, spillere, kontrollører eller andet personale.

At udvise nogen former for racistisk adfærd.

At forcere banehegnet og betræde græsset / spillepladsen.

At medbringe flasker, skarpe genstande, øl, alkohol samt fyrværkeri eller lignende effekter.

At medbringe cykler, barnevogne eller lign.

At medbringe nogen form for fødevarer (herunder alle former for mad og drikkevarer).

At færdes synligt beruset i Farum Park, være i besiddelse af euforiserende stoffer eller genere andre på anden måde.

At opsætte plakater samt brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse.

At optage levende billeder eller lyd og videregive disse uanset fremgangsmåde.

Henvisninger fra kontrollørerne skal efterkommes øjeblikkeligt.

Tilsidesættelse af ovenstående, samt yderligere instruktioner fra kontrollørerne kan medføre bortvisning og i værste fald strafansvar.

Annulleres eller udsættes en fodboldkamp i Farum Park inden kampen er påbegyndt, refunderes eller ombyttes billetten.

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan kropsvisitering finde sted.

Reglement for bannere i Farum Park

Retningslinjerne nedenfor er gældende for anvendelse, opsætning og brug af bannere, flag, skilte eller lignende til alle FC Nordsjællands kampe i Farum Park. 

Det er som udgangspunkt tilladt at anvende/opsætte bannere i Farum Park i forbindelse med FC Nordsjællands kampe.

Desuden gælder følgende retningslinjer for brug af bannere:  

  • Bannere må ikke genere andre tilskueres udsyn eller dække for bandereklamer eller lignende.
  • Bannere må ikke fysisk udgøre en sikkerhedsrisiko, f.eks. ved at spærre flugtveje, udgøre en brandrisiko eller lignende.
  • Bannere må ikke anvendes som skjul eller dække for aktiviteter der er i strid med gældende regler, f.eks. afbrænding af fyrværkeri eller lignende.
  • Banner må ikke indeholde kommercielle, reklamemæssige eller andre markedsføringsmæssige budskaber eller symboler.
  • Banner må ikke indeholde budskaber eller symboler der er racistiske, politiske, religiøse, stærkt injurierende, truende, nedværdigende eller hooligan relaterede.
  • Bannere som er større en 1*1.5 meter skal altid være forhåndsbehandlet med brandimprægnering, så de ikke udgør en brandrisiko for medfans på tribunen.
  • Opsætning af bannere skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Opsætning sker i øvrigt på eget ansvar.

 FC Nordsjælland forbeholder sig ret til altid at kunne fjerne ethvert banner. I tvivlstilfælde bør banneret forhåndsgodkendes ved at indsende en mail med en beskrivelse af bannerets indhold, formatet samt planlagt placering. Informationerne sendes til jk@fcn.dk senest syv hverdage for kampen.

Såfremt et banner skal fjernes, er det sikkerhedschefen der i samarbejde med FC Nordsjællands ansvarlige kontrollører ubestridt, træffer beslutning om dette.